SKHU/1601/1.1/217

Common heritage, joint future - Trees without borders

A Projekt azonosító száma

SKHU/1601/1.1/217

Támogatás összege

548.713,80 EUR

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. október 01 – 2019. október 01.

Kapcsolat
  • Szakmai vezető:
    Dr. Király Géza
  • Projektmenedzser:Kui Biborka
  • Pénzügyi vezető:Virányi Noémi

A projekt adatai

Projekt címe: Common heritage, joint future - Trees without borders
A Projekt azonosító száma: SKHU/1601/1.1/217
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem Élő Növénygyűjtemény
Szerződött támogatás összege: 548.713,80 EUR
Projekt futamideje: 2017. október 01 – 2019. október 01.
A projekt szakmai vezetője: Dr. Király Géza
A projekt projektmenedzsere: Kui Biborka
A projekt pénzügyi vezetője: Virányi Noémi

Részletes leírás

A magyarországi erdészeti felsőoktatás első botanikus kertje Kisiblyén jött létre (mai Kisiblyei Arborétum), majd az első világháború után, mikor Selmecbányáról költözni kényszerült az akkori akadémia, hoztak létre Sopronban is egy botanikus kertet (mai Egyetemi Élő Növénygyűjtemény). A közös múlt a mai napig élő kapcsolatot eredményezett: egyrészt a két település testvérváros, másrészt a soproni egyetem hallgatói rendszeresen látogatják az ősi Alma Matert és vele együtt az arborétumot.

Annak ellenére, hogy mindkét kert nagyon gazdag történelmi háttérrel valamint változatos és vonzó növényanyaggal rendelkezik, a turisztikai potenciálját, természeti-kulturális értékeit egyik sem tudja igazán kamatoztatni.

Ezért szükség lenne célzott beruházásokra valamint olyan rendezvényekre, melyekkel felhívnánk a figyelmet kertjeink értékeire szélesebb körben is. Ezek közül legfontosabbak lennének: a növényállományok felújítása, ifjítása, értékes fajokkal való gazdagítása, új látogató központ építése, tanösvények építése, üvegház felújítása, bemutató ház kialakítása, utak felújítása, új bejárati kapu építése, különböző erdőpedagógiai rendezvények tartása, valamint egy sétaút a hiányossággal élőknek. Végezetül a megújult kertekről egy 4 illetve 5 nyelvű dokumentumfilm készítését tűztük ki célul, melyeket akár különböző médiákban, akár a látogató központokban be tudnánk mutatni. Mindezek nagyban hozzájárulnának a két régió turisztikai potenciáljának növekedéséhez, valamint a kertek ismertebbé tételében a határmenti régiókban.

Kapcsolat

Dr. Király Géza / szakmai vezető

[email]kiraly.geza@uni-sopron.hu[/email]
telefon: (36 99) 518-272

Kui Biborka / projektmenedzser

[email]kui.biborka@uni-sopron.hu[/email]
telefon: (36 99) 518-225

Virányi Noémi / pénzügyi vezető

[email]viranyi.noemi@uni-sopron.hu[/email]
telefon: (36 99) 518-200