REFOCuS – Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve

REFOCuS - Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve

A Projekt azonosító száma

DTP2-044-2.3

Támogatás összege

Projekt teljes költsége: 1 503 076,78 EUR (SOE: 207 075,57 EUR)

Időpontok

A projekt futamideje: 2018.06.01-2021.10.31.

Kapcsolat
 • Szakmai vezető:
  Marjana Westergren

A projekt adatai

Projekt címe: REFOCuS - Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve
Projekt azonosító száma: DTP2-044-2.3
Résztvevők:

 • Slovenian Forestry Institute (SFI)
 • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape Austria (BFW)
 • Croatian Forest Research Institute (CFRI)
 • University of Sopron (SOE)

Projekt futamideje: 2018.06.01-2021.10.31.
Projekt teljes költsége: 231 282 233 Ft
Szerződött támogatás összege:  1 503 076,78 EUR (SOE: 207 075,57 EUR)
Projekt szakami vezetője: Marjana Westergren
A projekt weboldala: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/refocus

Részletes leírás

Részletes leírás

A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén az ártéri erdők az ökológiai folyosók alappillérei. Állapotuk a kórokozók és kártevők növekvő nyomásának, a tartamosság keretein kívül eső gazdálkodásnak és az ártéri ligeterdőkre szabott gazdálkodási irányelvek hiányának betudhatóan kedvezőtlen és romlóban van. Hiányoznak a megfelelő szaporítóanyag-források, pedig fennmaradásukhoz és az ökoszisztéma-szolgáltatások teljességéhez ezek különösen szükségesek lennének.

A REFOCuS célja, hogy megakadályozza a további leromlást a Bioszféra Rezervátum erdőállományai alkalmazkodóképességének javításával (1) új erdőgazdálkodási és megőrzési módszerek kidolgozásával, illetve (2) amennyiben a természetes felújítás nem lehetséges vagy nem elégséges, a megfelelő szaporítóanyag-források elérhetővé tétele révén.

A REFOCuS konzorciumot 5 projekt partner és 6 társult partner alkotja Ausztriából, Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból és Szerbiából, földrajzilag a Bioszféra Rezervátum teljes területét lefedve. Vezető partner a Szlovén Erdészeti Intézet (Gozdarski Inštitut Slovenije).

A projekt négy tematikus munkacsomagot tartalmaz:

 • A meglévő ismeretek szintetizálása
 • Erdőgazdálkodás és megőrzés
 • Szaporítóanyag-források
 • Erdészeti politika

Ezek megvalósulását a Projektmenedzsment és a Kommunikáció munkacsomag támogatja.

A projekt eredményei:

 • Javaslatok az alkalmazható és előnyben részesítendő fafajokra
 • Az ártéri élőhelyek mozaikjának térbeli elemzése
 • A veszélyeztetett ártéri erdők kezelési kézikönyve
 • Kórokozók és kártevők listázása az erdészeti információs rendszerek és az erdővédelmi határozó eszközök fejlesztéséhez
 • Származási körzetek harmonizálása az ártéri ligeterdők 7 meghatározó fafajára a bioszféra-rezervátum és a partnerországok számára
 • A ligeterdők fafajainak származási körzetekhez kapcsolt szaporítóanyag-adatbázisa
 • Egységes regionális szaporítóanyag-kereskedelmi ajánlások
 • Szaporítóanyag felhasználási és génmegőrzési irányelvek
 • Az ártéri erdők fafajainak regionális génbankja
 • Átfogó stratégia az alkalmazkodóképes ártéri erdők fenntartása érdekében a projekt partnerek együttműködésével, a társult partnerek támogatásával kidolgozva, a célcsoportokkal és egyéb érdekelt felekkel egyeztetve
 • Oktatási célú demonstrációs helyszínek létesítése az érdekelt felek számára

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolat

Marjana Westergren / projekt szakmai vezetője