Nyár ültetvények ipari termesztés technológiájának fejlesztése

Nyár ültetvények ipari termesztés technológiájának fejlesztése

A Projekt azonosító száma

1924342122

Támogatás összege

Projekt teljes költsége: 231 282 233 Ft

Szerződött támogatás összege: 147 538 725 Ft (SOE: 43 896 745 Ft)

Támogatás intenzitása: 664% Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 36% önrész

Időpontok

A projekt futamideje: 2019.09.01-2022.08.31.

Kapcsolat
  • Szakmai vezető:
    Dr. Benke Attila

A projekt adatai

Projekt címe: Nyár ültetvények ipari termesztés technológiájának fejlesztése
Projekt azonosító száma: 1924342122
Pályázati felhívás: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.18.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
Kedvezményezett neve:

  • Soproni Egyetem (konzorciumvezető)
  • Abádszalóki Magán Erdészeti Kft.
  • Gledicia Kereskedelmi Kft.
  • Ártéri Erdőbirtokossági Társulat
  • Szelei úti Erdőgazdák Erdőgazdasági Szövetkezete

Projekt futamideje: 2019.09.01-2022.08.31.
Projekt teljes költsége: 231 282 233 Ft
Szerződött támogatás összege: 147 538 725 Ft (SOE: 43 896 745 Ft)
Támogatás intenzitása: 64% Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 36% önrész
Projekt szakami vezetője: : Dr. Benke Attila benke.attila@uni-sopron.hu

Részletes leírás

Részletes leírás

A nagy értékű nemesnyár állományok sorsa már a telepítés évében eldől. Ha nem a termőhelynek megfelelő fajtát választunk, ha az ültetés során technológiai hiba miatt pótlásra kényszerülünk, az állomány veszít értékéből, jelentősen csökkentve a teljes termelési ciklusra vetített jövedelmezőséget. Az első kivitel sikerességét az adott termőhelyet optimálisan hasznosító fajtákat kiválasztó döntéstámogatási rendszer kidolgozásával és új ültetési és állománynevelési technológiák fejlesztésével kívánja szolgálni a nyárfatermesztést a jelen együttműködésben megcélzott innováció. Egy-egy fajta számára optimális termőhely megválasztására új módszereket kell kidolgozni, amelyhez a fajta-termőhely kapcsolatot pontosítani szükséges és erre alapozva szolgáltatás jelleggel olyan fajtaválasztó döntéstámogatási rendszert kell kidolgozni, amely rendszer ma nem áll rendelkezésre a gazdálkodók számára. Ennek során az adott termőhelyen legnagyobb értékfa kihozatalt lehetővé tevő fajták körét le kell határolni és a termőhelyi adottságok ismeretében objektív módon javaslatot kell adni ezek használatára. Ezen túl meghatározó jelentőséggel bír a sikeres gazdálkodás megalapozásában az alkalmazandó felújítási és ültetési módszer, ültetési hálózat és szaporítóanyag minőség, korszerű állománynevelési eljárások, amelyeket termőhelytől, erdészeti tájtól függően részletezve technológiai leírásban rögzítünk. A pályázók a tuskófúró kivételével előzetesen beszerezték az új technológiák kidolgozásához szükséges gépeket. A jelen pályázatban csak a hullámtéri körülmények között kötelezően előírt, de a hullámtéren kívül is a termőterületet hozadék nélkül igénybevevő tuskószaggatásos-tuskóprizmás technológia helyetti gazdaságosabb és környezeti szempontból is kíméletesebb megoldását kínáló tuskófúrás gépét kívánjuk a technológiai sorba beállítani. A projektben hazai termőhelyeken és klimatikus viszonyok között összevetésre kerülnek a különféle ültetési módok, kivitelezési idők, többféle szaporítóanyagféleség felhasználásának hatásai, majd a nyesés és más állománynevelési részletek elemzései. Ezen kísérleti fejlesztés eredményeképpen javaslatot teszünk az adott termőhelyen legnagyobb sikerességgel végezhető és legmagasabb jövedelmezőséget biztosító telepítési, felújítási és állománynevelési technológiára. Az elmúlt években tapasztalt szárazodó viszonyokat eredményező klimatikus változások következtében az eddig használt fajták mellett szükséges olyan újak alkalmazására is, amelyek hazai tesztelő vizsgálatát a projekt keretében indítjuk el. Ennek érdekében nagyszámú klón összehasonlító kísérlet beállítását tervezzük, amely alapján javaslatot teszünk újabb szaporítóanyag-forrás alkalmazására. A kísérletben olyan genotípusok is vizsgálatra kerülnek, amelyek hazai termesztési tapasztalattal még nem rendelkeznek, de új, szárazabb körülmények közötti üzemi bevezetésre reális esély van.

Kapcsolat

Dr. Benke Attila / projekt szakmai vezetője

[email]benke.attila@uni-sopron.hu[/email]