Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása

Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása

A Projekt azonosító száma

1924457105

Támogatás összege

Projekt teljes költsége: 295 145 668 Ft

Szerződött támogatás összege: 190 930 361 Ft (SOE: 39 731 155 Ft)

Támogatás intenzitása: 65% Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 35% önrész

Időpontok

A projekt futamideje: 2019.01.01-2023.12.31.

Kapcsolat
  • Szakmai vezető:
    Dr. Keserű Zsolt

A projekt adatai

Projekt címe: Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása
Projekt azonosító száma: 1924457105
Pályázati felhívás: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.18.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
Kedvezményezett neve:

  • Biró Zsigmond
  • Gabnai Ernő Attila
  • Frankó Patrícia
  • Horváth Gáborné
  • Rétlaki Péter
  • Soproni Egyetem (konzorciumvezető)

Projekt futamideje: 2019.01.01-2023.12.31.
Projekt teljes költsége: 295 145 668 Ft
Szerződött támogatás összege: 190 930 361 Ft (SOE: 39 731 155 Ft)
Támogatás intenzitása: 65% Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 35% önrész
Projekt szakami vezetője: Dr. Keserű Zsolt keseru.zsolt@uni-sopron.hu

Részletes leírás

A projektötlet weboldala: https://eip.fm.gov.hu/index.php?page=projektotlet_view&id=224

Részletes leírás

Napjainkban a fehérnyárasok termesztés-fejlesztésében elsőrendűen fontos feladat a vegetatív módon is jól szaporítható, kiváló növekedésű, a klímaváltozás következtében a szárazodó klímát jól tűrő, kórokozókkal és károsítókkal szemben rezisztens, faipari célra értékesebb alapanyagot nyújtó új fajták előállítása és köztermesztésbe vonása. Alapvető célunk minél több olyan klón kiválasztása, illetve előállítása, amelyek olyan hasznos és szükséges tulajdonságokkal rendelkeznek, amilyeneket a nyárfatermesztés és a faipar igényel. A fejlesztésnek irányt szab, hogy a szelektált fehér nyár klónok intenzívebb termesztésbe vonásának egyik gátló tényezője a vegetatív úton történő szaporíthatóságuk eredményes megoldása. A megváltozott ökológiai körülményekhez (szárazodó termőhelyek) is alkalmazkodni tudó, jó növekedésű, magas iparifa-hányadot szolgáltató, a kórokozókkal és károsításokkal szemben ellenálló fajták (klónok) szaporítása csak ily módon lehetséges. Az egyklónúság, a monokultúrás termesztés a fehérnyárasok körében sem kívánatos, ezért is fontos a kutatási eredmények alapján ígéretesnek tartott klónok legjobb vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása. A komplex technológiák - mint tudásbázis - a konzorcium tagjai közt innovatív tudás és technológiai transzfer módján, szakértői segédlettel támogatott helyszíni kivitelezéssel kerülnek gyakorlati megvalósításra. A mintaültetvények maguk és kialakításuk módszere, fenntartásuk, valamint teljesítménymaximalizálásuk képezi a szakértői háttérrel támogatott gyakorlati ültetvénytelepítési bemutató rendszert.

Kapcsolat

Dr. Keserű Zsolt / projekt szakmai vezetője

[email]keseru.zsolt@uni-sopron.hu[/email]