GINOP 2.3.3-15-2016-00039

Fás biomassza termesztési feltételeinek vizsgálata

A projekt keretében fejleszteni kívánt négy laboratórium eszközei a következő célokat szolgálják: A biomassza termelés ökológiai alapjait vizsgáló laboratóriumba kerülő terepi talajmintavevő eszközök segítségével lehetőségünk nyílna a talajok több szintben való mintázására, illetve bolygatott és bolygattatlan minták gyűjtésére.

A Projekt azonosító száma

GINOP 2.3.3-15-2016-00039

Támogatás összege

Támogatás összege:

423 669 580,- HUF

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. február 01 – 2020. január 31.

Kapcsolat

A projekt adatai

Projekt címe: Fás biomassza termesztési feltételeinek vizsgálata
A Projekt azonosító száma: GINOP 2.3.3-15-2016-00039
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
Közreműködő Szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium
Szerződött támogatás összege: 423 669 580,- HUF
Projekt futamideje: 2017. február 01 – 2020. január 31.
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Bidló András
A projekt projektmenedzsere: Horváth Nóra
A projekt pénzügyi vezetője: Brazsil Márti

Részletes leírás

A projekt keretében fejleszteni kívánt négy laboratórium eszközei a következő célokat szolgálják: A biomassza termelés ökológiai alapjait vizsgáló laboratóriumba kerülő terepi talajmintavevő eszközök segítségével lehetőségünk nyílna a talajok több szintben való mintázására, illetve bolygatott és bolygattatlan minták gyűjtésére.
Hasonlóan nagy szerepe van a talajok víztartóképességének és víztartalmának az erdőállományok életében, amelyek vizsgálatára egy terepen használható TDR szonda rendszert, illetve a laboratóriumi vizsgálatokat elősegítő pF-berendezést szereznénk be. A talaj és növényminták laboratóriumi vizsgálatának előkészítését szolgálja a betervezett mikrohullámú feltáró, amely lehetővé teszi, hogy kontrolált körülmények között történjen meg a minták feltárása. A röntgenspektrométer a talajok fémtartalmának terepi kimutatását teszi lehetővé, amely nagy jelentőségű a talajok szennyezésének és a növények tápelemellátottságának vizsgálatában. Kivitele lehetővé teszi a monitoring jellegű vizsgálatokat. A fotometriás analizátor az egyes anionok laboratóriumi meghatározását teszi lehetővé, amely szintén a növények tápelemellátottságának jobb megismerését szolgálja. A Hg analizátor elsősorban a szennyezések kimutatását segítené elő. A fenti műszerek jól egészítik ki a meglévő műszerparkot (pl. AAS és ICP-készülék) és lehetővé teszik a teljesebb vizsgálatokat. A gázkromatográf és a hozzá kapcsolódó MS/MS rendszer, illetve az azt kiszolgáló kromatográfiás szoftver segítségével a terepen vett szerves minták nyomnyi mennyiségű komponenseit kívánjuk meghatározni. Ezáltal lehetővé válik a molekuláris szintű összefüggések feltárása. Ez az analitikai módszer nagyon sokoldalú alkalmazása miatt a projekt többi részfeladatainak végrehajtásában is kulcs szerepet játszik. A biológiai minták mintaelőkészítése rendkívül összetett és bonyolult folyamat, amely során a liofilizáló berendezéssel elsősorban a laboratóriumba beszállítandó minták előkezelését fogjuk végrehajtani. Ez eljárás segítségével az enzimek inaktiválásán keresztül gyors és eredményes fázist biztosítunk. A hordozható FT-IR és a VIS spektrofotométerek segítségével a terepen lehetővé válik a gyors és in situ mintavétel, amely a növények levélfelületéről felvett spektrumok alapján a növények egészségi állapotáról azonnali és sokoldalú képet adnak. A biológiai alapokat vizsgáló laboratóriumba beszerzett eszközök közül az erdőállományok terepi felmérést elősegíti rendszer, illetve eszközök emelendők ki. A laboratóriumi eszközök elsősorban az erdővédelmi, illetve a rovartani kutatásokban jelentenek jelentős segítséget. A telemetriás eszközök segítségével bekapcsolódunk a Nyugat-Európában már évtizedes múltra visszatekintő kutatások sorába. Mindez lehetővé teszi, hogy a hazai és a külföldi hasonló kutatást végző egyetemekkel és szervezetekkel tudjunk információt cserélni, kapcsolatot létesíteni. Térinformatikai laboratórium célja a természeti erőforrások korszerű technológiákkal történő felmérése, amely erősen kutatott tudományterület. A felmérési módszereket több kutatóintézet vizsgálja, fejleszti, az elért eredményeket publikálja. Számos nemzetközi konferencia került megrendezésre az erdők, szántók, gyepek, vizes területek felmérésével kapcsolatban. Egyetemünk több határmenti kutatásba kapcsolódott be sikeresen, alakított ki ezáltal regionális kapcsolatokat, mind hazai, mind külföldi kutatóintézetekkel, egyetemekkel. Részt vettünk nemzetközi konferenciákon és publikáltunk impaktfaktoros tudományos lapokban. A regionális kapcsolatok elősegítik az új felmérési és feldolgozási módszerek megismerését, az együttes gondolkodást, a módszerek közös továbbfejlesztését, vagy új módszerek létrehozását és elterjesztését, tesztelését különböző természeti erőforrásokon. Ezért a projekt ideje alatt végig arra törekszünk, hogy a kutatási együttműködéseket elmélyítsük, új szereplőkkel bővítsük. A kutatási együttműködések más intézetekkel, felhasználva azok kapcsolatait, elősegíti a kutatási hálózatok kialakítását. A biomassza termelés technológiai és feldolgozási laboratóriumba, a projekt pénzügyi támogatásával megvásárolni kívánt eszközök magas színvonalú kutatómunka elvégzése révén lehetőséget biztosítanak kutatócsoportunk számára nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódásra. A beszerezni kívánt harveszter szimulátor a térségben egyedülálló, ezért széleskörű, nemzetközi együttműködési lehetőségeket jelentene. A kiépítendő laboratóriumok segítségével a következő területeken várhatóak új tudományos eredmények: • A fás biomassza megtermelésének komplex vizsgálata, új értékelési rendszerek kidolgozása • A biomassza termelés ökológiai feltételeinek jobb megismerése • Az éghajlati hatások értékelése a biomassza termelésre • Erdőállományok és faültetvények károsítóinak jobb megismerése • Új korszerű, távérzékelésen alapuló felmérési módszerek kidolgozása • Özönnövények jobb megismerése, az ellenük való védekezési lehetőségek kidolgozása • Az energiaültetvények alternatív hasznosítási lehetőségei, a vadfajok élőhelyére gyakorolt hatások vizsgálata • A biomassza, mint energiahordozó alkalmazási lehetőségeinek jobb megismerése • Új fakitermelési módszerek kidolgozása, a jelenlegi módszerek korszerűsítése • A fás biomassza hasznosításának alternatív lehetőségeinek kidolgozása Eredményeink elsősorban tudományos közleményekben, PhD dolgozatokban, diploma- és szakdolgozatokban jelennének meg. Az erdei ökoszisztémákban folyó kutatások specialítása, hogy az eltérő ökológiai körülmények miatt, az egyes országokban különböző erdőállományokban folynak a kutatások. Ha ezek közel azonos eszközökkel és módszerekkel történek, lehetővé válik az eredmények összehasonlítása. Mivel a jelenlegi hazai ökológiai feltételek – a klímaváltozás miatt – nagyban hasonlítanak a környező országok jövőbeni feltételeihez, igen nagy az érdeklődés a hazai eredmények iránt. A megfelelő eszközökkel végzett vizsgálatok tovább bővítik annak lehetőség, hogy közös nemzetközi kutatási programokba (pl. COST, H2020) kapcsolódjunk be. A korszerű eszközökkel hazánkban végzett kutatások eredménye jól hasznosítható közös kutatási projektekben. A nemzetközi kapcsolatok mellett ki kell emelni, hogy a beruházás hozzájárulhat a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetével, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjával, illetve több hazai felsőoktatási intézménnyel (pl. SZIE, ELTE) már jelenleg is folyó kutatások bővítéséhez.

Kapcsolat

Prof. Dr. Bidló András / szakmai vezető

[email]bidlo.andras@uni-sopron.hu[/email]

Horváth Nóra / projektmenedzser

[email]horvath.nora@uni-sopron.hu[/email]

Brazsil Márti / pénzügyi vezető

[email]brazsil.marti@uni-sopron.hu[/email]