GINOP 2.3.3-15-2016-00038

Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával

Az egyes laboratóriumok megvalósulása lehetővé tenné – a befogadó épület és környezet megfelelő –, hogy az adott szakterületen elérjük, illetve közelebb kerüljünk a nemzetközileg vezető szerepet játszó kutatási szervezetek felszereltségéhez, így magasabb szintű kutatások elvégzése válna lehetővé. Az ágazati területen megszerzett hazai tapasztalatok már jelenleg is nagy nemzetközi érdeklődésre tartanak számot.

A Projekt azonosító száma

GINOP 2.3.3-15-2016-00038

Támogatás összege

Támogatás összege:

302 945 593,- HUF

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. január 1. – 2020. szeptember 28.

Kapcsolat

A projekt adatai

Projekt címe: Faipari termékek tovább feldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával
A Projekt azonosító száma: GINOP 2.3.3-15-2016-00038
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
Közreműködő Szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium
Szerződött támogatás összege: 302 945 593,- HUF
Projekt futamideje: 2017. január 1 – 2020. szeptember 28.
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Németh Róbert
A projekt projektmenedzsere: Horváth Nóra

Részletes leírás

Az egyes laboratóriumok megvalósulása lehetővé tenné – a befogadó épület és környezet megfelelő –, hogy az adott szakterületen elérjük, illetve közelebb kerüljünk a nemzetközileg vezető szerepet játszó kutatási szervezetek felszereltségéhez, így magasabb szintű kutatások elvégzése válna lehetővé. Az ágazati területen megszerzett hazai tapasztalatok már jelenleg is nagy nemzetközi érdeklődésre tartanak számot. A hazai vizsgálati adatok jól kiegészítik a nemzetközi eredményeket. A korszerű vizsgálóberendezések bekapcsolása a nemzetközi hálózatba, további együttműködést tesz lehetővé.

A területen már jelenleg is igen szoros kapcsolat van több külföldi felsőoktatási intézménnyel, amely kapcsolatokat tovább bővítené a kutatási eszközök megvalósítása, eljárások és szolgáltatások fejlesztése és ezen keresztül hozzájárulni a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Az ágazati kutatók és oktatók folyamatosan törekedtek arra, hogy hozzáférjenek élvonalbeli kutatási infrastruktúrákhoz külföldön állami ösztöndíjak felhasználásával, fejlesszék magukat, de ennek lehetőségét itthon is szeretnék elérni a tervezett laborok fejlesztésével, megvalósításával, hiszen a fás biomassza megfelelő hazai értékelése nemzetgazdasági jelentőségű. A tervezett projekttel olyan kutatási eszközparkot szeretnénk létrehozni a Természeti Erőforrások Kutatóközponton belül, amelyek nem kizárólag a SOE kutatók igényeit elégítik ki, hanem kapacitásuknál fogva országok tudományos közösségét is képesek kiszolgálni. A kutatási infrastruktúra-fejlesztés kölcsönösségi alapon való hozzáférésének nemzetközi szinten történő elérhetővé tétele segíti a magyar kutatók európai infrastruktúrákhoz való hozzáférését. Mintának tekintjük a Trees4Future EU-projektet (http://www.trees4future.eu/), melynek keretén belül hozzáférést pályáztunk és nyertünk a Ghenti Egyetem CT nanoscanner és DSC berendezéseire. A megpályázott fejlesztés eredményképpen bővülő kutatási infrastruktúra bekapcsolódást biztosít a Thünen Institut (N.o.) laboratóriumi tevékenységébe (pl. gyors és hatékony fafajmeghatározás a CITES listás fafajok védelme érdekében). Egyenrangú, versenyképes partnerré válunk a WoodKPlus (Tulln, Ausztria), az ETH Zürich faiparhoz köthető laboratóriumai, ill. a Georg August Univ. Göttingen hasonló laboratóriumaival. Az együttműködések fokozás (nagyobb számú kutató fogadás és küldése, projektek indítása) akkor lehet hatékony, ha mint magyar partner műszereinkkel ki tudjuk egészíteni a nemzetközi hálózatokat.

A fejlesztés eredményeként hazai és nemzetközi piacon hasznosuló, a fa- és bútoripart támogató műszerkapacitás jön létre. Az új fejlesztésű anyagokból (biokompozitok) magasa hozzáadott értékű faalapú termékek állíthatók elő. A hozzáadott érték megnyilvánul: magasabb használati értékben, hosszabb élettartamban, dizájnban és funkciónövekedésben egyaránt. Az infrastrukturális fejlesztés aktívan támogatja a hazai KKV-kat, de az olyan nagyvállalatokat is mint a VELUX vagy az IKEA Ind. Az anyagok pontosabb megismerése lehetőséget nyújt a megmunkálási műveletek optimalizációjára és hatékonyabb felületkezelési, és ragasztási technológiák alapjául szolgálhat. Mind az építőipari termékeknél (pl. ablak), mind a bútoroknál fontos a növelt ragasztási szilárdság, és növelt felületkezelő anyag-tapadás. A kültéri használat során különösen nagy potenciált jelent a hazai fafajok anyagának magas szintű biodegradáció elleni védelme, ami a hosszabb élettartam mellett hozzájárul a trópusi nyersanyagkészletek és biodiverzitás védelméhez. Meggyőződésünk szerint az ipari igények kielégítésére fókuszáló fejlesztés szilárd támasza lehet a hazai fa- és bútoripari fejlesztéseknek. A kutatói kapacitás növelése (új, minőségi kutató állások) lendületet ad az ipari fejlesztéseknek, hiszen az interdiszciplináris team (biológusok, kémikusok, technológusok, terméktervezők) nemzetközi kapcsolatrendszerrel kiegészülve gyors reagálású, hatékony, mobil kutatói csapatot alkot, amely igen rövid idő alatt reagál az ipar megkereséseire, de azon túl pro-aktívan működik, vagyis a tudományos eredmények gyakorlati átültetésén aktívan dolgozik. A fás biomassza (biomakromolekuláris) anyagok szerkezeti megismerésére számos berendezésünk adott, amelyek elsősorban a makro és mikroszkópikus jellemzők megismerésére szolgálnak. Az anyagok molekuláris szerkezetének és termikus jellemzőinek a megismerésére azonban kevés lehetőségünk van, így a tervezett projekt során elsősorban olyan berendezések beszerzését tartjuk szükségesnek, amelyek képesek komplex fizikai, kémiai és mechanikai jellemzők mérésére. Az erőforrások (infrastr. háttér: laborhelységek, alapműszerek) alapvetően rendelkezésre állnak, az NRRC központ (http://nrrc.nyme.hu/) laborkapacitása által A projekt hosszú távú fenntartását az ipari partnerek bevonása részben biztosítja (megbízások ca. 40%). Másik jelentős forrásbevételt jelentenek a H2020-as pályázati rendszerben megszerzett források (ca. 60%). Utóbbit a létrehozott Erdészeti és Faipari Kutatóközpont, mint kutatásszervező szervezet működtetése biztosítja.

Jellemzően eszközberuházást jelent a projekt kivitelezése, ill. az eszközök betanítását, betanulását, telepítését foglalja magában. A projektben szolgáltatások megrendelését is beterveztük (pl. nyilvánosság biztosítása, projektértekezletek megszervezése külső helyszíneken). Az eszközfejlesztésre új tudományos eredmények elérése érdekében van szükség. Ezen eszközfejlesztések a projekt fenntartási időszakában továbblépési lehetőséget biztosítanak az Egyetem számára.

Kapcsolat

Prof. Dr. Németh Róbert / szakmai vezető

[email]nemeth.robert@uni-sopron.hu[/email]

Horváth Nóra / projektmenedzser

[email]horvath.nora@uni-sopron.hu[/email]