EFOP-3.6.2-16-2017-00018

Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség

Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség

Az agrár-erdészeti rendszerek alapvetően olyan gazdálkodási rendszerek, amelyekben a fás vegetáció és mezőgazdasági kultúrák termesztése, illetve az állattartás időben vagy térben egymáshoz illesztett módon történik. A Világ Agrár-erdészeti Központ (ICRAF) közel 30 éve folytat kutatásokat, az agrár-erdészet széles palettáján. A projekt az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációját segíti.

A Projekt azonosító száma

EFOP-3.6.2-16-2017-00018

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege: 979.570.843,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 419.995.925,- HUF, Kaposvári Egyetem (KE): 369.598.487,-HUF, Dunaújvárosi Egyetem (DE): 189.976.431,-HUF )

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.

Kapcsolat

A projekt adatai

Projekt címe: Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség
A Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00018
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem, konzorcium vezető; Kaposvári Egyetem, konzorciumi partner; Dunaújvárosi Egyetem, konzorciumi partner
Szerződött támogatás összege: 979.570.843,-HUF (ebből Soproni Egyetem (SOE): 419.995.925,-HUF; Kaposvári Egyetem (KE): 369.598.487,-HUF; Dunaújvárosi Egyetem (DE): 189.976.431,-HUF )
Támogatás mértéke: 100%
Projekt futamideje: 2017. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.
A projekt szakmai vezetője: Dr. habil. Rétfalvi Tamás phd
A projekt projektmenedzsere: Soós Sándor
A projekt pénzügyi vezetője: Grebenár Bernadett

Részletes leírás

Az agrár-erdészeti rendszerek alapvetően olyan gazdálkodási rendszerek, amelyekben a fás vegetáció és mezőgazdasági kultúrák termesztése, illetve az állattartás időben vagy térben egymáshoz illesztett módon történik. A Világ Agrár-erdészeti Központ (ICRAF) közel 30 éve folytat kutatásokat, az agrár-erdészet széles palettáján. A projekt az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációját segíti.
A mai hazai mező- és erdőgazdálkodásban szinte ismeretlen az agrár-erdészet fogalma, illetve a hazai szántóföldi agrár-erdészeti ültetvények száma sem ismert, csak kevés tapasztalat áll rendelkezésre az ültetvények üzemeltetésére vonatkozó hazai gyakorlatról. Az AGFORWARD projekt eredményei szerint a gazdálkodók számára nagy kihívást jelent a monokultúrákkal szemben jóval összetettebb agrár-erdészeti rendszerek üzemeltetése, a kapcsolódó technológiai kérdések megoldása. A kutatási tevékenység során olyan komplex ismeretek birtokába jutunk, amelyek hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásához, a jövő nemzedékek számára is elfogadható agrár termelési formák kialakításához, a fogalmak tisztázáshoz. A projekt által kijelölt probléma vizsgálata és ezáltal a célkitűzései hazánkban teljesen újszerűek és hiánypótlónak tekinthetők. A projektben szereplő konzorciumi partnerek kutatási területei közötti kapcsolatot az agrárerdészet tématerülete jól lefedi, lehetőséget biztosít az egyes intézményekben meglévő kutatási potenciálok szinergista összefogására. A projekt tevékenysége 3 alappilléren nyugszik: (1) hálózatosodás, nemzetközi kapcsolatok (2) agrár-erdészeti alapkutatás (3) kutatásmenedzsment.
Az alapkutatási tevékenység 5 témakör köré szerveződik: (1) agrárerdészet ökológiai potenciál vizsgálata, (2) agrárerdészet vadgazdálkodási hasznosítása, (3) agrárerdészetből származó faanyag minőség vizsgálata, (4) agrárerdészetben előállított lágyszárú növények hasznosítási lehetőségei, (5) agrárerdészeti alapanyagtermelés ökonómiai és társadalmi hatásai. Alapvető cél, az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növeléséhez a H2020-ban és az európai kutatási hálózatokban. Projektünk a kiváló tudomány pilléren a következő H2020 tématerületekhez illeszthető: fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, belvíz hasznosítási célú kutatás, éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforráshatékonyság és nyersanyagok. A nemzetközi projektekben való részvétel a jelen projektben megvalósuló kutatási infrastruktúra kapacitásának szervezetek közötti összehangolásával, kiegészítésével, illetve a kapcsolódó kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztése által valósulhat meg. A már meglévő, korábbi pályázati forrásokból beszerzett eszközök fejlesztésével, illetve a jelentős – a kutatói utánpótlást biztosító – fiatal kutatói és hallgatói humán erőforrás fejlesztéssel biztosított a pályázati program célkitűzések teljesítése. A konzorciumi partnerek a Soproni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem és Kaposvári Egyetem. A hálózatosodás elvének megfelelően a projekt tématerületeinek, illetve a projektben vállalt kutatási feladatok kialakításánál figyelembe vettük a konzorciumi partnerintézmények meglévő kutatási infrastruktúráját, jelenleg is futó kutatási projekteket. A tevékenységeket úgy szerveztük, hogy a lehető legnagyobb átfedés legyen a partnerintézményekben azonos tématerületeken kutatók között. Ennek célja, hogy a meglévő infrastruktúra, tudás és tapasztalat a legnagyobb mértékben összpontosuljon, és ennek megfelelően hasznosuljon H2020 projektek megvalósulásán keresztül. A konzorciumi partnerek nemzetközi kapcsolatainak megismerésén keresztül generálódnak újabb ötletek és elképzelések, nemzetközi projektek. A projekt megvalósítás időszaka: 2017.09.01-2020.08.31.
A teljes költségvetés összege: 979.570.843 HUF.

Kapcsolat

Dr. habil. Rétfalvi Tamás phd / szakmai vezető

retfalvi.tamas@uni-sopron.hu

Soós Sándor / projektmenedzser

soos.sandor@uni-sopron.hu

Grebenár Bernadett / pénzügyi vezető

grebenar.bernadett@uni-sopron.hu