EFOP-3.6.1-16-2016-00018

A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt bemutatása

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt célja az intézményi kutatás-fejlesztési és innovációs fókusz erősítése, a tudományos kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése, valamint a vállalatok és más kutatóhelyek és az egyetemek közötti kapcsolatok megerősítése.

A Projekt azonosító száma

EFOP-3.6.1-16-2016-00018

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege: 1.166.979.596,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 639.632.917,- HUF, ELTE-re jutó rész: 527.346.679,- HUF)

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. január 01 – 2020. április 30.

Kapcsolat
 • Szakmai vezető:
  Prof. Dr. Divós Ferenc
 • Projektmenedzser:
  Dr. Walter Katalin
 • Pénzügyi vezető:
  Kocsisné Lengyel Judit

A projekt adatai

Projekt címe: A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen
A Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00018
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem, konzorciális partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Szerződött támogatás összege: 1.166.979.596,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 639.632.917,- HUF, ELTE-re jutó rész: 527.346.679,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%
Projekt futamideje: 2017. január 01 – 2020. április 30.
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Divós Ferenc
A projekt projektmenedzsere: Dr. Walter Katalin
A projekt pénzügyi vezetője: Kocsisné Lengyel Judit

Részletes leírás

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt célja az intézményi kutatás-fejlesztési és innovációs fókusz erősítése, a tudományos kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése, valamint a vállalatok és más kutatóhelyek és az egyetemek közötti kapcsolatok megerősítése.

A Soproni Egyetem – egyetlen hazai felsőoktatási intézményként – az erdészet és faipar számára képez szakembereket és e mellett más iparágakat is kiszolgál képzési portfóliójával, így biztosítva a gyakorlati és tudományos utánpótlást. Az erdészet és a faipar ma már nem választható el a kapcsolódó támogató területektől, mint a közgazdaságtan, humán erőforrás menedzsment, informatika, környezetvédelem (beleértve a természetvédelmet is), ökogazdaság, automatizálás, termék- és formatervezés, bioenergetika és faszerkezetek, mely területek így együtt egy rendkívül komplex rendszert alkotnak. A Soproni Egyetem által képviselt portfólióban a projektben érintett valamennyi kar oktatási és kutatási kompetenciái, korábbi tevékenysége biztos alapot teremtenek a rendszerszintű képzési és K+F+I háttér továbbfejlesztésére, amely az Egyetem IFT-ben megfogalmazott, a kiemelt unikális területeire megcélzott közép-európai mértékadó szerep 4-5 éven belüli elérését szolgálja. A Soproni Egyetem három munkacsoporttal vesz részt a projekt végrehajtásában. Ezek:

 • Munkacsoport: GREENLAB - Tananyagfejlesztési és publikációs tevékenységet segítő munkacsoport
 • Munkacsoport: RESEARCH - Kutatási és ipari szolgáltatási munkacsoport
 • Munkacsoport: Szemléletformáló Központ, melynek célja a tudásnégyszög szereplői közötti folyamatos információáramlás, kapcsolattartás biztosítása
A teljes egyetemi struktúrát érintően a projektben kiemelt szerephez jut a soproni Campuson 2016. júniusában létrehozott Erdészeti és Faipari Kutatóközpont, melynek feladata elsősorban az erdészeti, vadgazdálkodási, fa-, papír- és bútoripari alap- és alkalmazott kutatások, ipari fejlesztések folytatásához szükséges szervezeti keretek biztosítása a hatékony kutatás érdekében.

Az ELTE szombathelyi helyszínén két munkacsoport kezdi meg működését.

 • 4. munkacsoport: Komplex egészségfejlesztő program, vezetője Dr. Polgár Tibor (az ELTE PPK intézetigazgatója). A munkacsoport célja, a projektben részt vevő, különböző munkakörökben dolgozó személyek egészségi állapotának folyamatos monitorozása és kontrollja. A pályázat céljaihoz illeszkedő munkahelyi egészségfejlesztő tevékenységeket "okos" eszközökkel mérik, vizsgálják. Cél: az egészséget támogató munkakörnyezet kritériumainak kidolgozása, fejlesztő programok ajánlása.
 • 5. munkacsoport: Innovatív gyártástechnológiák, energetikai alkalmazások és széles skálájú mikroszerkezet meghatározó módszerek alkalmazása, vezetője: Dr. Kollár László (az ELTE Savaria Műszaki intézet oktatója). A munkacsoport foglalkozik az innovatív technológiákkal, amelyek még nincsenek implementálva az ipari gyakorlatban, és amelyek kimutatják az anyagok tulajdonságainak potenciális javulását. További cél egy alkalmazási területnek, az energia átalakító és szállító rendszereket, szerkezeteket érő dinamikus hatások és azok következményeinek vizsgálata, valamint olyan beavatkozások kifejlesztése, aminek következtében az ilyen hatások által okozott károk kisebbek lesznek.

Ösztöndíj felhívás

Kapcsolat

Prof. Dr. Divós Ferenc / szakmai vezető

[email]divos.ferenc@uni-sopron.hu[/email]

Dr. Walter Katalin / projektmenedzser

[email]walter.katalin@uni-sopron.hu[/email]

Kocsisné Lengyel Judit / pénzügyi vezető

[email]lengyel.judit@uni-sopron.hu[/email]