EFOP-3.5.1-16-2017-00012

A „Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken” című projekt bemutatása

A Soproni Egyetem és az ELTE konzorciális együttműködésében, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében összesen 357,8 millió forint értékű vissza nem térítendő európai uniós támogatást fordít összesen hét alapképzési szak duális képzésének fejlesztésére.

A Projekt azonosító száma

EFOP-3.5.1-16-2017-00012

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege: 357.830.677,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 221.676.097,- HUF, ELTE-re jutó rész: 136.154.580,- HUF

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. június 01 – 2021. március 31.

Kapcsolat
 • Szakmai vezető:
  Dr. Németh Gábor
 • Projektmenedzser:
  Szabó Csilla
 • Pénzügyi vezető:
  Varga Anett

A projekt adatai

Projekt címe: Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken
A Projekt azonosító száma: EFOP-3.5.1-16-2017-00012
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem, konzorciális partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Szerződött támogatás összege: 357.830.677,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 221.676.097,- HUF, ELTE-re jutó rész: 136.154.580,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%
Projekt futamideje: 2017. június 01 – 2021. március 31.
A projekt szakmai vezetője: Dr. Németh Gábor
A projekt projektmenedzsere: Szabó Csilla
A projekt pénzügyi vezetője: Varga Anett

Részletes leírás

A Soproni Egyetem és az ELTE konzorciális együttműködésében, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében összesen 357,8 millió forint értékű vissza nem térítendő európai uniós támogatást fordít összesen hét alapképzési szak duális képzésének fejlesztésére.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „EFOP-3.5.1-16-2017-00012 – Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken” című projekt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése, a duális képzés adta lehetőségek segítségével. A konzorciumvezető Soproni Egyetem részéről több általános cél is szerepel úgy, mint:
 • Olyan differenciált és komplex intézményi oktatási rendszer fejlesztése és működtetése, amelyek közép-, és hosszútávon szolgálják a térség - és a faipari képzés esetén az ország - gazdasági fejlődését, iparfejlesztési stratégiák megvalósítását a gyakorlatorinetált (munkaerő) képzéseken keresztül.
 • Gyakorlatorinetált képzések fejlesztése a vállalati igényeknek megfelelően, a képzési színvonal növekedés céljából.
 • A duális képzéseken keresztül, szoros együttműködések kialakítása az ipari vállalatokkal.
 • Vállalati-oktatási kompetenciák fejlesztése (pl.: vállalati mentorok esetében).
 • A felsőfokú végzettségűek iránti igények alapján a munkaerőhiány enyhítése, a piacképes végzettséggel rendelkezők számának növelése.
A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar esetében fő cél a faipari mérnöki és a mechatronikai mérnöki alapszakok duális képzéseinek továbbfejlesztése. A korábbi években beindított műszaki duális képzési területeken több mint 20 vállalattal (szakmai gyarkorlóhely) van már együttműködési megállapodásunk, ennek ellenére a képzések folyamatos fejlesztést, szervezést igényelnek. A további sikerekhez fejleszteni szükséges többek közt a duális tananyagokat, az intézményi háttérrendszert, és meg kell teremteni a lehetőséget a vállalati szakemberek és egyetemi oktatók fejlesztésére is. Fontos feladata a projektnek a műszaki képzés népszerűsítése is, és az eddigieknél is több, változatos műszaki területeken működő ipari szereplő bevonása. A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar érvényesíteni szeretné azon erősségét, hogy a térség munkaerőpiaci keresletét tekintve igen nagy szerepe van a gyakorlatorienált közgazdászképzésnek, azon belül is a turizmus-vendéglátás képzésnek. Ennek megfelelően egészségturizmus, szálloda és vendéglátás, ökoturizmus illetve kulturális örökség turizmus modulokkal, a térség meghatározó turisztikai szereplőivel kötött partnerségekkel igyekszik a turizmus-vendéglátás képzést a térség valós turisztikai kínálatához igazítani. A projekt keretében a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon fejlesztjük a 2017 szeptemberétől induló duális képzéseket (a turizmus-vendéglátás és a pénzügy és számvitel), illetve a gazdálkodás és menedzsment alapszak duális képzését 2018 szeptemberétől be kívánjuk vezetni. A fentiek megvalósítása érdekében a Soproni Egyetemen az alábbi főbb tevékenységek megvalósítását tűztük ki célul:
 • A duális képzések tartalmának kialakítása, fejlesztése.
 • A duális képzésekhez kapcsolódó szervezések és folyamatos fejlesztések, koordináció.
 • Egyetemi Duális Képzési Tanács kialakítása és működtetése
 • Tananyagok fejlesztése.
 • Duális képzésben részt vevő hallgatók monitoring és teljesítményértékelési rendszer kialakítása.
 • Vállalatok által megfogalmazott kompetenciák felmérése.
 • A vállalati szakemberek közvetlen bevonása az oktatásba.
 • Az intézményi - informatikai - háttérrendszer javítása.
 • A vállalati és egyetemi mentorok képzése (képzők képzése) és hallgatói fórumok szervezése.
 • Hallgatói lemorzsolódást csökkentő programok.
 • Duális képzést népszerűsítése, valamint internetes felületet kialakítása.
A konzorciumi partner (Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja) szakmai tartalmának bemutatása ezen a linken érhető el: https://sek.elte.hu/content/efop-3-5-1-16-2017-00012.t.1669

Kapcsolat

Dr. Németh Gábor / szakmai vezető

[email]nemeth.gabor@uni-sopron.hu[/email]

Szabó Csilla / projektmenedzser

[email]szabo.csilla@uni-sopron.hu[/email]

Varga Anett / pénzügyi vezető

[email]varga.anett@uni-sopron.hu[/email]