EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

Projektzárás

Június 30-án zárul a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, "lntézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban" című, csaknem 4 milliárd forint költségvetésű EU-projekt, amelynek keretében 15 hazai egyetemen vezettek be egységes intézményirányítási, teljesitménymérési és adminisztrációs informatikai rendszereket.

A projekt keretében 15 magyarországi egyetemen vezettek be egységes, integrált informatikai rendszereket az intézményirányítási, gazdálkodási, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok kezelésére, a hozzájuk tartozó folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése mellett. Megteremtették a felsőoktatási intézményekben az oktatók, kutatók teljesítményértékeléséhez szükséges szervezeti és informatikai feltételeket is. A konzorciumban részt vevő egyetemeken egységesítették a gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat. Az új rendszerek felépítéséről, használatáról képzési és mentorprogramokat szerveztek az egyetemek funkcionális ágazataiban (pénzügy, HR, kontrolling) dolgozók számára, ezen túl számos egyetemi dolgozó vett részt a kutatási folyamatok lebonyolítását, a kutatási projektek bevételeit, kiadásait és eredményeit nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos képzésen.

A projektnek köszönhetően hatékonyabbá válhat az intézményirányítás, stabilizálódhat az intézmények gazdálkodása és növekedhet képzési, kutatási és innovációs potenciáljuk is. Közvetett hatásként jelentkezik, hogy a felsőoktatási rendszer jobban igazodik majd a munkaerőpiac igényeihez, több támogatást tud majd bevonni piaci forrásokból illetve erősödhetnek az egyetemi hallgatók munkaerőpiaci kompetenciái.

A projektkonzorcium vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetem, tagjai az Állatorvostudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Pannon Egyetem, a Soproni Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szent István Egyetem és a Testnevelési Egyetem, valamint az informatikai eszközök elhelyezését és üzemeltetését biztosító Nemzeti Infokommunikációs Szaigáitató (NISZ) Zrt.

A Projekt azonosító száma

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege: 3 984 986 834,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 4 920 174,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%

Időpontok

Projekt futamideje: 2017.09.01 - 2019.06.30

Kapcsolat
  • Projektmenedzser:
    Varga-Illyés Virág

A projekt adatai

Projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban
A Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem
Szerződött támogatás összege: Szerződött támogatás összege: 3 984 986 834,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 4 920 174,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%
Projekt futamideje: 2017.09.01 - 2019.06.30
A projekt projektmenedzsere: Varga-Illyés Virág

Részletes leírás

A felsőoktatási ágazatot érintő kihívások, problémák, valamint az ezekre épülően megfogalmazott, vonatkozó szakpolitikai célkitűzések figyelembe vételével a projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

  • A konzorciumi tagoknál az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
  • A konzorciumi tagoknál a vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése
  • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
  • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.

Kapcsolat

Varga-Illyés Virág / projektmenedzser

[email]varga-illyes.virag@uni-sopron.hu[/email]