EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

A Projekt azonosító száma

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege: 3 984 986 834,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 4 920 174,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%

Időpontok

Projekt futamideje: 2017.09.01 - 2019.04.30

Kapcsolat
  • Projektmenedzser:
    Varga-Illyés Virág

A projekt adatai

Projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban
A Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem
Szerződött támogatás összege: Szerződött támogatás összege: 3 984 986 834,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 4 920 174,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%
Projekt futamideje: 2017.09.01 - 2019.04.30
A projekt projektmenedzsere: Varga-Illyés Virág

Részletes leírás

A felsőoktatási ágazatot érintő kihívások, problémák, valamint az ezekre épülően megfogalmazott, vonatkozó szakpolitikai célkitűzések figyelembe vételével a projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

  • A konzorciumi tagoknál az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
  • A konzorciumi tagoknál a vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése
  • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
  • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.

Kapcsolat

Varga-Illyés Virág / projektmenedzser

varga-illyes.virag@uni-sopron.hu