EFOP-3.4.3-16-2016-00022

„QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán című projekt bemutatása.

A projekt megvalósításban négy soproni és három szombathelyi munkacsoport vesz részt. Az egyes munkacsoportok a felsőoktatásba bekerülést, a bennmaradást, a képzési szerkezet és a tantervi háló átalakítását, oktatás szervezés fejlesztését, a nemzetköziesedést, és a tati képzőhelyen a Csecsemő és kisgyermek képzést valósítják meg.

A Projekt azonosító száma

EFOP-3.4.3-16-2016-00022

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege:
1 457 755 744,- HUF
(ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 946 107 606,- HUF, ELTE-re jutó rész: 511 648 138,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%

Időpontok

Projekt futamideje: 2017. június 01 – 2021. augusztus 29.

Kapcsolat
 • Szakmai vezető: Dr. Katona György
 • Projektmenedzser: Timár Andrea
 • Pénzügyi vezető: Huber Hedvig

A projekt adatai

Projekt címe: „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen, és Tatán
A Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00022
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem, konzorciális partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE).
Szerződött támogatás összege: 1 457 755 744,- HUF (ebből Soproni Egyetemre jutó rész: 946 107 606,- HUF, ELTE-re jutó rész: 511 648 138,- HUF)
Támogatás mértéke: 100%
Projekt futamideje: 2017. június 01 – 2021. augusztus 29.
A projekt szakmai vezetője: Dr. Katona György
A projekt projektmenedzsere: Timár Andrea
A projekt pénzügyi vezetője: Huber Hedvig

Részletes leírás

A projekt megvalósításban négy soproni és három szombathelyi munkacsoport vesz részt. Az egyes munkacsoportok a felsőoktatásba bekerülést, a bennmaradást, a képzési szerkezet és a tantervi háló átalakítását, oktatás szervezés fejlesztését, a nemzetköziesedést, és a tati képzőhelyen a Csecsemő és kisgyermek képzést valósítják meg. Részletek
A munkacsoport számos célt fogalmazott meg azért, hogy segítse a bekerülést és a bennmaradást a Benedek Elek Pedagógiai Kar, az Erdőmérnöki Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar szakjain.
 • Olyan mentori, tanulástámogatási és egyéb programok, szolgáltatások kidolgozása, bevezetése és működtetése, amelyek elősegítik a hallgatók bekerülését és bennmaradását, a sikeres diplomaszerzést szakjainkon.
 • A felsőoktatásban való bennmaradást elősegítő felzárkóztató, kiegészítő programok az informatikai, műszaki, mérnöki és művészeti szakokon.
 • Egész életen át tartó tanulás körébe tartó át és továbbképzések kidolgozása és kiajánlása a gazdálkodás- és szervezéstudományokhoz kapcsolódó területeken.
A munkacsoport célja a képzési szerkezet és tantervi háló átalakításának, az oktatásszervezés fejlesztésének elősegítése.
A különböző tudományterületeken kiemelt feladat a tantervi háló gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központú átalakítása az új KKK-nak megfelelően. Ehhez szükséges olyan oktatási módszertan és tartalomfejlesztés, valamint tanulást támogató szolgáltatások bevezetése, amelyek megfelelnek a hallgatói és munkaadói igényeknek. Célunk a gyakorlatorientált képzés fejlesztése e-learning tananyagok kidolgozásával, a vállalkozói környezet igényeihez igazodó oktatási tartalom és módszertan kialakítása, gazdasági szereplők bevonása a képzésbe. Az oktatás fejlesztés kiemelt szempontjai:
 • probléma alapú oktatási megközelítés
 • team-munkára nevelés
 • aktív tanulás, interaktivitás
 • inkább coach, mint tanári szerep elsajátítása az oktatóknak
 • vállalkozói szemléletmód fejlesztése
 • ipari szakemberek bevonása.
Az LKK a nemzetköziesítési folyamatnak két alapvető irányát tartja fontosnak meghatározni:
 • a meglévő kapcsolataink működtetésével és felfuttatásával további tevékenységbővülés és hallgatói létszámnövekedés érhető el, azaz a nemzetköziesedés mélysége növelhető,
 • az új képzési és tudományos együttműködések további lehetőséget nyújtanak új hallgatói és kutatási piacok felé, amelyek a horizontális fejlődést biztosíthatják.

A nemzetköziesítésben részt vevők célja az LKK határon túli kapcsolati hálójának fejlesztése, amelybe beleértik a külföldről érkező hallgatók és oktatók számának növelését, a közösen művelt tudományterületek mennyiségi és minőségi bővítését és a közös képzések számának emelését. A Simonyi Károly Kar nemzetköziesítési tevékenységének legfőbb céljai a kar képzéseinek bekapcsolása az európai és nemzetközi felsőoktatási hálózataiba, a kar angol nyelvű képzéseinek népszerűsítése a nemzetközi hallgatók számának növelése érdekében, a meglévő és az indítani kívánt angol nyelvű képzések minőségének javítása új tananyagok fejlesztésével, közös képzési programok kidolgozása az Európai Felsőoktatási Térségben található hasonló szakokat koordináló felsőoktatási intézményekkel a közös diplomák kiadásának feltételeinek megteremtésével, faipari alap- és mesterszakok kialakítása határon túli felsőoktatási intézménnyel.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar nemzetköziesítési tevékenységének alapvető célja az Európai Uniós/EGT és Kárpát-medencei meglévő kapcsolatok megerősítése, új kapcsolatok kialakítása. Lehetővé kívánjuk tenni, hogy a BPK oktatói és hallgatói megismerhessék a nemzetközi partner egyetemek legújabb kutatási eredményeit, tudományos vívmányait és gyakorlati képzési tapasztalatait. Az Erdőmérnöki Kar arra törekszik nemzetköziesítési programjában, hogy több partnerintézménnyel együtt közös kurzusokat alakítson ki, melyek tananyagát közös munkával dolgozza ki. Karunk ismertségének növelését is szeretnénk elérni, idegen nyelvű marketing anyagok készítésével és terjesztésével. Az EMK hallgatói számára külföldi tapasztalat szerzése, külföldi hallgatók rövid vagy hosszú távú oktatása Sopronban. Vendégoktatók, vendégkutatók meghívása, a kar oktatói és kutatói számára nemzetközi szereplési lehetőség támogatása. Hozzáférés nemzetközi adatbázisokhoz. Nemzetközi tapasztalatok megosztása. Adminisztratív személyzet nemzetközi tapasztalatainak megalapozása, kiszélesítése.

A munkacsoport célja a Komárom-Esztergom megyében és vonzáskörzetében élő, az iskolás kor előtti napközbeni ellátásában dolgozó illetve dolgozni szándékozó személyek Csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésbe való bekerülésének és a bent maradásának segítése. A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak képzési tartalmának fejlesztése, a korszerű ismeretelsajátítási eszközök megjelenítése a képzésben. A Tata városában létesítendő Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ oktatási portfóliójának kialakítása, a térség munkaerő-piaci igényét figyelembe véve, kiemelten a kisgyermekneveléshez kapcsolódó képzéseket. További cél a gyakorlati képzésben résztvevő kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok mentori (tereptanári) képzése, ami által képessé válnak a gyakorlati képzésen rájuk bízott hallgatók számára az ismeretek átadására.
 1. Az IFT Savaria Egyetemi Központra vonatkozó, valamint az EFOP 3.4.3. általános stratégiai célkitűzéseinek megfelelően egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása Szombathelyen, amiben a fejlesztések eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind az intézmény, emelkedő teljesítménnyel képes reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi elvárásokra.
 2. A Savaria Egyetemi Központ és a gazdaság - beleértve a potenciális munkavállalók készségeit és képességeit meghatározó közoktatást is -, igényei közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek megfelelő elhelyezkedését.
 3. Az oktatói-kutatói tevékenység minőségének emelése a Savaria Egyetemi Központban az oktatói munka minőségbiztosítási rendszere alapján.
 4. Az ENSZ fenntartható fejlődést szolgáló javaslatainak képzésekbe történő beépítése a Savaria Egyetemi Központ képzéseibe.

Kapcsolat

Dr. Katona György / szakmai vezető

[email]katona.gyorgy@uni-sopron.hu[/email]

Timár Andrea / projektmenedzser

[email]timar.andrea@uni-sopron.hu[/email]

Huber Hedvig / pénzügyi vezető

[email]huber.hedvig@uni-sopron.hu[/email]

Sajtóközlemények / sajtónyilvános rendezvények

2017.10.18.
SAJTÓKÖZLEMÉNY KOMPLEX INTÉZMÉNY- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM A SOPRONI EGYETEMEN – KÖZÖSSÉGI FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT LÉTESÜL TATÁN

A foglalkoztatás és a felsőfokú oklevéllel rendelkezők arányának növelése, a lemorzsolódás csökkentése, valamint az idegennyelv-tudás fejlesztése a célja annak a programnak, amely megvalósítására 1 457 755 744 Ft támogatást nyert a Soproni Egyetem vezette konzorcium.

Bővebben …

Ösztöndíj lehetőség a projektben

Hátrányos helyzetű hallgatók mobilitásának bekapcsolása az LKK-n

Együttműködési megállapodások a projektben

Sportiroda felállítása

A projektben használatos sablonok