BIG_inn AT-HU

Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban innovatív

A Projekt azonosító száma

BIG_inn AT-HU

Támogatás összege

Szerződött támogatás összege: 279.051,42  EURO
Támogatás mértéke: 100%

Időpontok

Projekt futamideje: 2019.11.01. – 2022.12.31.

Kapcsolat
 • Szakmai vezető:
  Dr. Vida Gergő
 • Projektmenedzser:
  Dr. Walter Katalin
 • Pénzügyi vezető:
  Kocsisné Lengyel Judit

A projekt adatai

Projekt címe: Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban_innovatív (BIG_inn AT-HU)
Projekt azonosító száma:  ATHU 129
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem, konzorciális partnerek: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten (VEZETŐ PARTNER)
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
Land Burgenland
Projekt futamideje: 2019.11.01. – 2022.12.31.
Támogatás összege: 279.051,42  EURO
Támogatás mértéke: 100%
Projekt szakami vezetője: Dr. Vida Gergő vida.gergo@uni-sopron.hu
Projekt projektmenedzsere: Dr. Walter Katalin  walter.katalin@uni-sopron.hu
Projekt pénzügyi vezetője:  Kocsisné Lengyel Judit  lengyel.judit@uni-sopron.hu

Részletes leírás

1.      Általános projektleírás

A határon átnyúló gazdasági és társadalmi térben a nyelvi és kulturális ismeretek fontos részét képezik a jövőbeli fiatal felnőttek foglalkoztathatóságának a munka dinamikusan változó világában. Az újonnan megjelenő gazdasági és társadalmi kihívások miatt a természettudományos, műszaki és digitális kompetenciák mindkét ország (AT-HU) képzési struktúrájában magas prioritást élveznek. Ezen kompetenciák erősítése áll a határon átnyúló együttműködés középpontjában. A nyelvelsajátítás (szomszédos nyelvek/többnyelvűség) kiegészül a kutatás alapú és mozgásos tanulás kínálatával, kiemelt fókusszal a digitális, természettudományos és technikai területekre. Ez az aspektus további együttműködési perspektívákra nyújt lehetőséget a képzési intézmények számára.

Az innovatív szempont a nyelvoktatás és a tudásátadás összekapcsolásában rejlik, melynek révén olyan tanulási alkalmak kerülnek kialakításra, melyekre magas nyelvi minőség jellemző. Emellett innovatív megközelítésnek számít, hogy a regionális potenciálok (pl. múzeumok, üzemek, természetvédelmi területek, fenntartható energiatermelés) tanulási helyekként, a határon átnyúló képzési tér erőforrásaiként kerülnek alkalmazásra az oktatás folyamán a mindennapokban. A képzési és gazdasági egységek hálózatosodása többletértéket jelent a teljes régió számára.

A pedagógiai innovációk intézményekben való rögzülésének elősegítésére, a BIG_inn projektben a vezetők professzionalizálást célzó képzésben részesülnek. Továbbá megvalósul a szakmai és minőségért felelős munkatársak innováció menedzsment területén történő továbbképzése, annak érdekében, hogy innovációs folyamatokat (képzési projekteket) tudjanak támogatni a képző intézményekben. A BIG_inn projektben kerül sor első alkalommal arra, hogy minden projektpartner határon átnyúló szellemi tőkefelmérést hajt végre annak érdekében, hogy a tudásbővítés területén megteremtett hozzáadott értéket láthatóvá tegyék.

2.      Célok

 • nyelvi kompetenciák javítása különös tekintettel a kutatás alapú és mozgásos tanulásra
 • regionális potenciálok hasznosítása a határon átnyúló gazdasági és természeti környezetben a gazdasági és képzési egységek közötti hálózatosodás erősítésének érdekében
 • a gazdasági, regionális és társadalmi fejlődésnek köszönhetően nagyobb jelentőségű, aktuális pedagógiai célkitűzéseknek megfelelő téma- és kompetenciaterületekre kiterjeszteni a nyelváltadást (MINT /matematika, informatika, természettudományok, technika/ jelentősége, nyelvfejlesztésre is kiterjedő technikai képzés, pályaorientáció)
 • innovatív oktatási megoldások intézményi fenntarthatóságának elősegítése a pedagógiai intézményeknél

3.      Célcsoportok

 • óvodások, iskolások, hallgatók
 • pedagógusok, (nyelv)tanárok
 • szülők
 • képző intézmények (óvodák, iskolák)
 • óvodai- és iskolai Igazgatóságok és kirendeltségeik (AT), iskolai fenntartók (Tankerületek Mo.-n)
 • pedagógiai képzési-, továbbképzési intézmények
 • községek és városok
 • gazdasági szervezetek, natúrpark és kultúrális szervezetek

4.      Tevékenységek

 1. Tematikus elmélyítés - MINT
 • Tudás- és nyelvátadás összekapcsolása – Nyelvközvetítés MINT súlyponttal
 • Nyelvi anyagok előállítása tekintettel a kutatáson alapuló és mozgásos tanulásra/ nyelvfejlesztést elősegítő MINT-anyagok, koncentrálva a regionális potenciálokra
 1. Képzés és szakmai tapasztalatcsere
 • Regionális és határon átnyúló szemináriumok, workshopok, hospitálások, szakmai tanulmányutak, szimpóziumok pedagógusok és hallgatók számára, valamint szakmai gyarorlat hallgatók részére
 1. Regionális erősségek/potenciálok bekapcsolása
 • Regionális erősségek (pl. múzeumok, üzemek, természetvédelmi területek, fenntartható energiatermelés …) informális tanulási térként történő használata
 • határon átnyúló partnerségek továbbfejlesztése –új impulzusok a képzőintézmények közötti témaspecifikus kooperációhoz, és a közös képzési munkához
 • határon átnyúló kirándulások a partner óvodák és iskolák számára, lehetőség, hogy a gyerekek nyelvfejlesztés során további ismereteket és kompetenciákat is szerezhessenek, megismerkedhessenek a határtérség és egymás régióinak regionális erősségeivel, adottságaival 
 1. Innovációs menedzsment és tőkemérleg
 • Szakmai és minőségért felelős munkatársak innováció menedzsment területén történő továbbképzése, annak érdekében, hogy a pedagógiai újdonságok rögzülhessenek a képző intézményekben.
 • Útmutató az innovációs menedzsment sikeres megvalósításához az oktatási intézményekben
 • szellemi tőkefelmérés tudásbővülésről – láthatóvá tenni a létrejött értékeket és kompetenciákat

Kapcsolat

Dr. Vida Gergő / projekt szakmai vezetője

[email]vida.gergo@uni-sopron.hu[/email]

Dr. Walter Katalin / projekt projektmenedzsere

[email]walter.katalin@uni-sopron.hu[/email]

Kocsisné Lengyel Judit / projekt pénzügyi vezetője

[email]lengyel.judit@uni-sopron.hu[/email]